• +31 (0)40-7821299
  • info@raysol.nl

Maak een afspraak met een van onze adviseurs

Bel of e-mail ons op:

+31 (0)40-7821299
info@raysol.nl

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 9.00 – 17:30

Wij helpen graag

Neem nu contact op als u hulp nodig heeft bij de Informatieplicht Duurzaamheid.

Afspraak maken

Informatieplicht duurzaamheid

Als gevolg van de Europese klimaatdoelstellingen is er sinds juli 2019 een informatieplicht duurzaamheid in het leven geroepen. Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas, dan dient u zich te conformeren aan deze informatieplicht.
Deze informatieplicht is noodzakelijk om bedrijven te laten verduurzamen om zodoende de uitstoot van co2 te verminderen. Onze specialisten bij Raysol zijn op de hoogte van deze wet- en regelgeving en kunnen u helpen in deze belangrijke energie-transitie.

Bedrijven met EED-audit

De informatieplicht geldt ook voor organisaties welke moeten voldoen aan de EED en elke 4 jaar een energieaudit-rapport laten opstellen. Ook hier zijn de Erkende Maatregelen het uitgangspunt.

Uitzonderingen informatieplicht

Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem, deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem, type C-bedrijven en deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) zijn vrijgesteld.

Hulp bij de informatieplicht?

Als uw bedrijf energie wil besparen en gegevens wilt aanleveren in het kader van de informatieplicht kunt u een beroep doen op de adviseurs van Raysol. Wij kijken niet alleen naar de erkende maatregelen, maar zoeken naar integrale oplossingen die uw bedrijf verder helpen. Naast hulp bij het tijdig melden van uw energiebesparende maatregelen, kunnen wij bedrijven ook ondersteunen bij het onderzoek naar besparingsopties (link naar energiescan).