• +31 (0)40-7821299
  • info@raysol.nl

Maak een afspraak met een van onze adviseurs

Bel of e-mail ons op:

+31 (0)40-7821299
info@raysol.nl

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 9.00 – 17:30

Wij helpen graag

Neem contact op met ons voor al uw vragen over isolatie

Afspraak maken

De oplossingen van Raysol voor een betere isolatie in uw bedrijfsgebouwen.

Wat is er aan CO2-reductie te behalen?

Warme of koude lucht die een gebouw binnen dringt, is verantwoordelijk voor 30 tot soms wel 60 procent van de energie die wordt gebruikt voor het vervolgens weer verwarmen en koelen van dat gebouw. Dit is dus energie die simpelweg wordt verspild omdat het gebouw niet afdoende is geïsoleerd.

Lagere energielasten

Isolatie is een van de meest praktische en kosteneffectieve manieren om gebouwen energie-efficiënter te maken. Dat geldt voor zowel nieuwbouw als bij het achteraf isoleren van oudere gebouwen. Tegen relatief lage kosten zorgt isolatie voor lagere energierekeningen. Bijkomend voordeel is dat vocht buitengehouden wordt en de luchtkwaliteit daardoor verbeterd.

Fiscaal voordeel bij investeringen door de E.I.A.

Wanneer je maatregelingen neemt voor een betere isolatie kun je in aanmerking komen voor de zogeheten Energie-Investeringsaftrek (E.I.A.). Denk aan potentieel aftrekbare posten als: aanschaf, installatie, arbeidsuren, advies en eventueel omzetbelasting. Dit kan oplopen tot gemiddeld zo’n 10% fiscaal voordeel.
In de Energielijst 2020 staan de bedrijfsmiddelen waarmee je 45% van de in investeringskosten kan aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:
  • Gebruik van HR-glas in buitengevel of dakconstructies.
  • Verbeterde isolatie voor vloeren, daken, plafonds of wanden in bestaande bedrijfsgebouwen.
  • Gebruik van faseovergangsmateriaal.
Om makkelijker aan de energie informatieplicht te voldoen, heeft het RVO voor de verschillende bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Raysol kan u helpen met de maatregelen die voor u het beste rendement opleveren.